Att ha behov av ett assistansbolag

Om du har en omfattande funktionsnedsättning som gör att du inte klarar av din vardag helt själv har du rätt att vända dig till ett assistansbolag för att begära personlig assistans. Dessa personliga assistenter är anställda på ett assistansbolag och finns till för att hjälpa dig med din vardag. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter dina förutsättningar. När du väljer assistansbolag och personlig assistent ska du vara medveten om att det är dina behov som kommer i första hand. Du bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det.

Idag finns det många assistansbolag att välja mellan. Beroende på om du har personlig assistans och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) via kommunen eller om du har det i privat regi så kan det se lite annorlunda ut. En del väljer även att hantera sin egen personliga assistans. Det bästa är att anlita ett assistansbolag du känner att du litar på och som tror att kan förstå de behov som just du har. Du ska känna dig trygg i att de vet vad du behöver av en personlig assistent. Det ska vara du som individ som står i fokus och du ska känna att assistansbolaget jobbar för att ge dig vad just du behöver.

Att ha hjälp av en personlig assistent är för många ett sätt att kunna leva ett liknande liv som alla andra. Då är det viktigt att man har ett assistansbolag som har bra personal och kan ge dig precis det du behöver inom personlig assistans. Vad man har för behov varierar och hjälpen ska alltid individanpassas. Därför är det extra viktigt att man väljer rätt assistansbolag. 

Vad går din skatt till?

Att betala skatt är någonting som de flesta inte tycker är speciellt kul. Men faktum är att det är någonting som är helt nödvändigt för att man ska kunna leva tillsammans med andra i ett samhälle. Skatten finansierar nämligen sådant som alla använder sig av, och som privata aktörer, marknadens krafter, skulle förse samhället med på ett ineffektivt sätt. Här kommer några saker som din skatt går till:

  1. Sjukhus

Det är viktigt att samhället erbjuder vård, framförallt sådan som är akut. Vård är nämligen en tjänst som man inte kan planera hur och när man ska köpa. Men samtidigt vill ju alla kunna bli omhändertagna när olyckan är framme.

  1. Vägar, broar

Vi är alla både direkt och indirekt beroende av att det finns vägar som du eller de varor som du köper, inte minst livsmedel, kan transporteras på. Detta är också något som din skatt går till.

  1. Rättsväsende

Men det är minst lika viktigt att ha ett väl fungerande rättsväsende. Utan ett sådant, och utan opartiska domare, så kommer det att bli mycket svårt att skipa rättvisa i ett land, och om medborgarna inte upplever rättsvisa så skapas många problem i ett samhälle.

  1. Pensioner

De gamla måste också överleva, naturligtvis. Så, en del av skatterna går också till dem, i form av pensioner. Tanken med ett pensionssystem är att den yngre delen av befolkningen ska transferera en del av det de tjänar till den äldre.

Detta var några exempel på varför man betalar skatt och vad skatten går till. Om du undrar något mer vad gäller skatt kan du med fördel kontakta skatteverket eller läsa vidare. De har koll på allt vad det gäller detta. Men man kan också kontakta en redovisningsbyrå. Det är ju deras jobb att känna till alla skatter och olika avgifter.

 

Sjukhus i Vasastan, Norrmalm & Kungsholmen

Då det finns gott om olika typer av vårdmottagningar i Sverige är det inte alltid man behöver ta sig till ett sjukhus för att få hjälp. Oftast räcker det att ta sig till en vårdcentral för att få den vård man behöver, men självklart kan det hända att mer avancerad vård behövs och det är då man får ta sig till ett sjukhus.

På sjukhuset finns det hjälp att få oavsett problem, och det är också där man kan stanna över om vidare behandlingar skulle behövas. Även de flesta operationerna genomförs på sjukhus.

Om du skulle behöva sjukhusvård kan det vara bra att veta var närmsta sjukhus ligger i förhållande till din bostad. Dock bör du gå via en vårdcentral eller liknande först eftersom läkare på dessa platser skickar dig vidare med en remiss om du skulle behöva besöka ett sjukhus.

Hitta sjukhus här:

Entreprenadsrätt en räddare i nöden

När det gäller att bygga nya fastigheter är det viktigt att upprätta kontrakt. De muntliga överenskommelserna har många gånger visat sig vara helt värdelösa då ord står mot ord.

De flesta affärsuppgörelser startar i god ton men när resultatet inte blir det önskade blir stämningen snarare hätsk. Vid byggen av fastigheter där det är mycket pengar inblandade är det därför väldigt viktigt att granska kontrakten och att verkligen förstå innebörden av innehållet.

Vad ingår i ett fastighetsbygge?
En anledning till att experter inom entreprenadrätt anlitas är för att se över vad kontraktet verkligen säger. Vilka arbetsmoment kommer byggfirman verkligen att utföra, och vad är det kunden egentligen efterfrågar? Stora fastigheter byggs under en lång tid och att upptäcka att de två parterna inte var överens i slutskedet kan komma att kosta stora belopp om tvisten blir så utdragen att den går till domstol. I de upprättade kontrakten ska det klart och tydligt stå vilket arbete firman utför. Många gånger är det just detta som är anledningen till att tvister utbryter. Kunden hade förväntat sig mer medan byggfirman anser att de fullföljt sitt arbete enligt kontraktet.

Det kan upplevas som Davids kamp mot Goliat eftersom en part många gånger besitter betydligt större kunskaper inom området. Även om det till en början känns som en extra kostnad att få hjälp med kontraktet kan det visa sig vara extremt lönsamt i längden. Experter på entreprenadrätt ser vilka fallgropar det kan finnas i dokumenten.

Förseningar
Ibland inträffar oväntade yttre faktorer som var omöjliga att förutspå när kontraktet upprättades. Så vad är det egentligen som händer då ett kontrakt inte kan fullföljas? Många gånger betalas ekonomisk ersättning ut men det beror helt och hållet på kontraktets utformning. De kan nämligen vara upprättade så att de frånsäger sig ansvaret vid vissa typer av förseningar. Längden på förseningen spelar också in på hur stor den ekonomiska ersättningen kan komma att bli. Det finns många olika anledningar till problem som kan uppkomma under pågående byggen, därför är det viktigt att båda parter känner sig nöjda med hur kontraktet är utformat.

De stora aktörerna inom branschen har ofta egna jurister anställda som arbetar med entreprenadsrätt men det finns många aktörer på marknaden som själva upprättar sina kontrakt. För att allt ska gå rätt till är det bästa helt enkelt att anlita någon som är utbildad inom ämnet.

Ta bort hår med laser

Många upplever att de har problem med hårväxt och vill gärna åtgärda detta permanent. Vaxning och rakning ger endast tillfälliga resultat och kan vara besvärligt och tidskrävande att göra regelbundet. Eftersom en del alltid rakar av eller vaxar bort de hår som växer ut kan man känna att man gärna skulle ta bort hårväxten permanent med hjälp av laser. För något decennium sedan så var processen för att ta bort hårväxt komplicerad, smärtsam och långsam, men idag finns det behandlingar med laser som knappt känns och går fort, vilket gör att fler och fler upptäcker fördelarna med detta.

 

Hur går behandlingen till?

Behandlingen varierar från patient till patient eftersom den beror på hur mycket hårväxt som ska tas bort. Man börjar dock alltid med att behandla ett mindre område med laserpulsar för att se om patienten reagerar i form av hudrodnad eller andra besvär. Om behandlingen inte påverkar huden kan man ibland fortsätta med resterande del på en gång, medan man i andra fall väntar ett tag med att behandla resten av området eller övriga områden. Patienten känner inte av laserbehandlingen eftersom man kyler ner hudområdet innan laserpulserna träffar hårsäckarna. En del är dock mer känsliga än andra, och i vissa fall kan man lokalbedöva området utöver nedkylningen.

 

Hur lång tid tar behandlingen?

 

Det går endast att behandla hårsäckar som befinner sig i en viss fas, och därför måste de flesta genomgå mellan 6-8 behandlingar med en viss väntetid mellan varje besök. För en del kan det dock krävas ytterligare behandlingar, eftersom mängden hår och hårens tjocklek varierar mellan olika människor. I dagsläget går det endast att behandla mörkt hår, och inte blont/ljust eller rött hår.

Bästa sätt att ta bort hår

Hårväxt kan vara ett generande problem för både män och kvinnor och en del önskar att de permanent kunde ta bort håret från vissa delar av kroppen för att slippa regelbunden vaxning och hårplockning. För män är det framförallt behåring på axlar och rygg som kan upplevas som generande, medan det för kvinnor ofta handlar om oönskad hårväxt på överläppen och benen.

En permanent lösning på detta problem är att ta bort håret med hjälp av laser. Genom att stråla laser mot hudens djupare lager, absorberar hudens melanin, ett pigment som finns i hårsäckarna, ljuset, som då omvandlas till värme. När värmen når en temperatur på ca 70 grader dör hårsäckarna permanent. Detta gäller dock bara de aktiva hårsäckarna, och inte de hårsäckar som för tillfället inte producerar något hår. Då hårsäckarna är aktiva i olika cykler, måste man komma tillbaka för att utföra ännu en behandling efter några månader, då nya hårsäckar blir aktiva och andra blir passiva. Hur hårsäckarnas cykler ser ut beror på var i kroppen de finns.

Hårsäckar i ansiktet vilar till exempel kortare tid, oftast i 1-3 månader, än hårsäckarna på benen, som kan vara vilande i över ett halvår. Hur många gånger behandlingen behöver utföras, samt hur många månader man måste vänta innan man går in i nästa fas, beror på en rad faktorer som hudtyp, hårfärg samt hur grovt håret är. Mörkare hud absorberar ljus bättre än ljusare, och är därför mer känslig för ljusbehandling. Detta kan dock ordnas genom att man pulsar ljuset på ett annat sätt och det är ofta inga problem för en seriös klinik att behandla patienter med olika hår- och hudtyp.

Det finns alltid risker med den här typen av behandlingar, och det är viktigt att personalen som utför laser- och ljusbehandlingar är utbildade och professionella.

Hårborttagning med laser

Ett effektivt och populärt sätt att ta bort kroppshår är att göra det med laser. Hårborttagning med laser går till så att en laserstråle först värmer upp pigment i håret och sedan också hårrötterna. Dessa dör permanent vid en upphettning till 70 grader, något som har påvisats i studier som gjorts upp till 2 år efter avslutad behandling med laser. Denna metod för hårborttagning innebär en relativt liten risk för komplikationer, i jämförelse med alternativa sätt. Huden kyls ned under behandlingen och risken för att skada huden minskar därmed avsevärt. Nedkylningen påverkar dock inte hårrötterna vilket gör metoden effektiv.

Att komma ihåg innan man gör hårborttagning med laser
Det är viktigt att inte vaxa eller plocka håret några veckor innan behandlingen, eftersom lasern endast påverkar aktiva hårsäckar. Skulle man nyligen ha vaxat håret bör man helst vänta i minst en månad innan laserbehandling påbörjas. En annan sak man ska tänka på är att inte sola innan man utför behandlingen eftersom detta kan leda till pigmentförändringar samt att behandlingen ibland kan bli mindre effektiv.

Många metoder för hårborttagning kan vara mycket smärtsamma för patienten att gå igenom. Hårborttagning med laser innebär relativt liten smärta, och lasern brukar endast upplevas som små varma stick som är lätta att utstå. Efter behandlingen är det vanligt med en tids svullnad och rodnad i området där behandlingen utförts. Något som är viktigt att tänka på är att hålla sig borta från solen så gott det går, eftersom huden är känsligare för ljus i en till två månader efter behandling.

Hur väl huden absorberar laserljuset styrs av diode-laserns pulstid och kan justeras, eftersom mörkhyade och ljushyade personer absorberar olika mängd ljus. Innan du går igenom en behandling av den här typen får du alltid prata med kliniken som utför den, för att få svar på frågor och funderingar du kan ha.